Comença a Jugar!

Bases del joc

Consulta les bases del joc a continuació.Com participar-hi

Cada dia, de dilluns a divendres, del 18 al 25 de gener, a les 20h de la nit, es publicaran a la web dues preguntes sobre l'oci i la cultura jove popular de Santa Coloma de Gramenet, les quals s'hauran de respondre a la mateixa web abans de les 3am de la nit. Les preguntes del divendres es podran respondre fins a les 3am de la nit del diumenge. Per cada pregunta es donaran quatre possibles respostes, de les quals només una serà la correcta. Cada resposta correcta tindrà un valor de 10 punts.

Si una pregunta revesteix una dificultat especial, el Comitè Organitzador assignarà a la resposta correcta un valor especial de 25 punts, i així ho informarà els concursants al mateix enunciat de la pregunta.

Els concursants podran jugar cada setmana i aniran acumulant punts en funció dels encerts. Respondre erròniament una o més preguntes no resta punts.

A la vegada que es publiquin les noves preguntes es donaran a conèixer les respostes correctes del dia anterior i es farà pública la classificació.Participants

Podran participar al concurs Santako Quiz totes aquelles persones entre 14 i 35 anys que compleixin els requisits que figuren en aquestes bases. Només s'acceptarà una participació per persona i s'haurà d'estar registrada.Premis i premiats

Guanyarà el concurs "Santako Quiz" qui hagi acumulat més punts al llarg de tota la durada del Joc.

En cas d'empat entre participants, el 25 de gener informarem de quan i com organitzarem la prova final de desempat, pot ser tipus QUIZ o Gimcana, depenent de l'estat de les restriccions de la COVID-19.

En cas que qui guanyi el concurs Santako Quiz siguin menors d'edat, només es farà entrega del premi si el pare, la mare o el tutor legal dona el consentiment exprés.Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes per part del concursant comportarà l'exclusió.

Qualsevol desacord amb la puntuació rebuda i/o en les respostes donades, caldrà comunicar-lo dins de les 24 hores següents al moment de fer-se públiques aquestes, a través del correu electrònic masfonollar@gramenet.cat. La resolució del Comitè Organitzador es comunicarà tan aviat com sigui possible i serà inapel·lable.

El Comitè Organitzador no es fa responsable dels problemes tècnics i de connexió dels participants a la pàgina del Joc, ni de la possible entrada del correu electrònic a la safata de correu no desitjat dels participants.

El Comitè Organitzador es reserva el dret a resoldre qualsevol dels aspectes no previstos ni especificats en aquestes bases.Tractament de les dades

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet informa que les dades del registre s'inclouran en un fitxer on seran tractades confidencialment, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquest concurs i per a futures comunicacions de les activitats relacionades amb el CRJ Mas Fonollar i el CRIJ Rellotge XXI. En cap cas, les dades se cediran a altres entitats.

Per exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació o d'oposició es podrà enviar una comunicació que indiqui la petició concreta a l'adreça masfonollar@gramenet.cat, amb l'identificador "SANTAKO QUIZ". Si es prefereix l'exercici dels drets per correu ordinari, la persona interessada pot adreçar-se al Mas Fonollar, C/ Sant Jeroni 1-3 de Santa Coloma de Gramenet. La participació en el concurs comporta l'acceptació de les condicions, com també l'autorització per al tractament de dades de caràcter personal que consisteix a gestionar l'elecció dels guanyadors i la publicació en la pàgina web del seu nom, així com el dret a publicar les fotografies enviades pels participants dins la dinàmica del concurs.